Vše o mně, pro mě, ode mě...:)

No zatim se pripravujou, ale neco tu je...:) Budte spokojeni!

Čínský horoskop

Jsem nádherný Paradox. Celý svět je mým velkým jevištěm. Pouštím se novými zářivými cestami. Hledám a usiluji o nedosažitelné, chci vyzkoušet nevyzkoušené. Tančím podle hudby života ve veselé a rozmařilé nevázanosti. Pojď se mnou na mé jízdy na kolotoči. Uvidíš myriády barev, třpytivá světla. Všichni mne zdraví jako jedinečného. Umělce, který nemá obdoby. JÁ JSEM TYGR.

Lidé ve znamení tygra se vrhají do života s elánem a fantazií, které jen málokdo odolá a kterou nikdo nedokáže ignorovat. Jsou hrdí, sebejistí a výřeční, a jejich bezstarostnost vyrovnává síla a vynalézavost.

Tygr je velice schopný a tichý pozorovatel. Získává si uznání všude, kam se hne, a vzbuzuje závist jak u přátel, tak u nepřátel. Je egoistický, dominantní, chladný, vypočítavý, povznesený a okázalý. Dokáže tyto vlastnosti patřičně využít a dostává se tak na přední pozice v práci i osobním životě. Pozor na tygrovy zářivé úsměvy, které vás mohou ošálit, a nevyčerpatelnou energii, která nenechá kámen na kameni. Tygr je nejšťastnější v roli velícího generála na bojišti, na němž závisí vítězství nebo porážka celé armády.

Tygři jsou emocionálně neklidní a nesmlouvavě šplhají na vrchol. Jakmile ho však dosáhnou, cítí se nešťastní, nespokojení, osamělí, izolovaní, prázdní a smutní. Dovedou chránit sebe i své území a neváhají udatně bránit svou vlast před vetřelci a útočníky. Jsou to tuláci a držet se doma jim dělá značné problémy. Jsou nároční, dokáží využít příležitosti a mívají sklony k nevěře; neustále pokukují po nové šanci a lepším obchodě. Se samotou a osamělostí se ovšem vypořádat nedovedou.

Tygr se kradmo plíží kupředu podle svého tajného plánu a občas se dostává na zakázaná místa a do skrytých pastí, v nichž může uvíznout. Pro okolí je nebezpečná jeho síla, kterou má sklony zneužívat. Naštěstí je tygr jen kočka, i když nebezpečná, a dá se ochočit. Za příznivých okolností se kočky chovají tak mile, že téměř popírají svou přirozenou povahu šelmy. Snad proto je milujeme a zároveň se jich trochu bojíme.

Lidé ve znamení tygra milují velkolepé večírky, dobré jídlo, pěkné oblečení, zábavu a legraci. Rádi se baví a těší je, jsou-li středem pozornosti. Milují krásné věci a rádi se jimi obklopují. Jsou přesvědčeni, že peníze jsou od toho, aby se utrácely - zítra se seženou další. Lidé narození v tomto znamení bývají vtipní, mají smysl pro humor a vždy jsou ochotni vyzkoušet něco nového se zvědavostí a nadšením jim vlastním.

Tygr je nadaný, pracovitý a agresivní. Lidé narození v jeho znamení bývají vůdčími typy a hodí se pro celou řadu povolání.

Romantičtí, citově založení a panovační tygři potřebují lásku a milují sex. Nejsou však příliš věrní, protože jejich neklidná a emocionální povaha je neustále žene dopředu, za něčím novým, a jejich pozornosti neunikne nic příjemného, krásného, přitažlivého a žádoucího. Kromě toho tygr nenávidí samotu a nejlépe se cítí na lovu.

Vojenský pochod mne volá na pomoc vašemu utrpení, utišit vaše bolesti. Jsem ochránce práva. Rovnost a spravedlnost jsou mí přátelé. Můj zrak není zastřen zbabělostí, má duše nikdy nespoutaná okovy. Život bez cti je život prožitý nadarmo. JÁ JSEM PES.

Lidé narození v roce psa jsou velice dobří přátelé. Jsou to přitažlivé, vtipné, magnetické osobnosti s optimistickou povahou a život jim přináší notnou dávku vzrušení a slibných příležitostí. Jsou rychlí, ale opatrní, a jednají teprve ve chvíli, kdy si dostatečně věří. Ačkoli jsou to rození bojovníci, přežívají, protože vědí, kdy je čas k ústupu. Jsou neklidní a aktivní, nudí je, když je něco příliš snadné nebo když se věci táhnou moc dlouho. Tvrdé práce se však nebojí.

Jejich cesta k úspěchu bývá někdy dlouhá, a to i bez ohledu na jejich schopnosti a pověstnou loajalitu. Někdy se zdá, že jsou navěky odsouzeni k lopotné dřině, ale nakonec se jejich plány vyplatí. Než se tak stane, nalézají útěchu ve svých zálibách, sportu a společenském životě.

Smysl pro věrnost - ke kolegům, přátelům i partnerům - je klíčovou emocí lidí narozených v roce psa. Velice trpí představou, že druhé k nim nepoutá taková náklonnost, kterou sami cítí. Jejich city není těžké zranit, a jelikož mají dobrou paměť, citové rány se hojí poměrně dlouho. Nakonec se však vzpamatují a do jejich života znovu vstoupí šťastné nadšení. Pečlivě plánují a trpělivě čekají na správnou chvíli, ale pokud se dají ovládnout silnými emocemi, jednají impulsivně, a to jim vůbec nesvědčí.

Nespoutaný optimismus může osobám ve znamení psa přinést velké zklamání. Hodně si věří, a tak na sebe berou více úkolů, než mohou zvládnout. Jsou přesvědčeni o tom, že chovají-li dobrý úmysl, všechny překážky se rozplynou, a když se tak neděje, cítí se podvedeni. Musí poznávat nejen druhé, ale hlavně sami sebe, protože jejich úmysly nemusí být vždy tak čisté, jak předpokládají. Vynalézavost a přizpůsobivost jim však pomůže zdolat většinu překážek bez ohledu na to, jak nepřekonatelné se v danou chvíli zdají.

Lidé narození v roku psa ožívají v hodině xu (od 19.00) a až do svítání se baví hovorem s přáteli nebo tancem. Ve dne tvrdě a svědomitě pracují a určitě si zaslouží odpočinek, zábavu a dobré jídlo, po kterém touží. Neměli by to však přehánět. K životu přistupují pozitivně, rádi cestují a na svých toulkách využívají svého dobrého orientačního smyslu a vnímavosti k cizímu prostředí. Práce je pro ně vždy na prvním místě, ale najdou si čas i pro umění, soutěživé sporty a pobyt v přírodě.

Lidé ve znamení psa jsou celkem zdraví a díky velké fyzické zátěži se udržují v dobré kondici. Jejich entuziasmus je neopouští ani v těch nejtěžších chvílích. Přesto by měli o své zdraví dbát a vyvarovat se přejídání, přílišného pití alkoholu, rychlé jízdy a riskantních dobrodružství. Zpravidla se s postupem času zklidní, ale i zde platí - lépe dříve než později.

Tito lidé jsou udatní obránci bezpečí svého domova a v případě potřeby i útočí. Jde-li o jejich osobní potěšení a radost, utrácejí bez rozmyslu. Většinou jsou však konzervativní a pečlivě své peníze chrání. Vycítí každé riziko, a proto bývají úspěšnými investory, zejména v oblastech souvisejících s půdou, potravinam, cestováním nebo kovy, stavebnictvím a výrobou. Zvládnou i několik projektů najednou, aniž by ztratili přehled. Neměli by ovšem zacházet příliš daleko, protože se mohou dostat do potíží, z nichž je nevyvedou ani sebelepší schopnosti.

Emocionální vazba není pro osoby narozené v tomto roce nikdy povrchní záležitostí. Pocit, že jsou milováni a k někomu patří, je pro jejich spokojenost nesmírně důležitý. Bývají panovační a spíše defenzivní, pro partnery se složitější povahou však mají dost trpělivosti a přehlížejí jejich chyby. I když se jim zalíbí někdo jiný, nedovedou svůj stávající vztah ukončit, pokud není vyloženě nesnesitelný. Většina lidí oceňuje jejich laskavost, ale občas je popuzuje úzkostlivá péče, s níž se o ně pes stará.

Jsem zkušená a ostřílená harcovnice. Mistr čilosti, rychlosti a pohotovosti, magický čaroděj nemožného. Má dokonalost je nepřekonatelná a nemá obdoby. Mé srdce je naplněno mocným kouzlem schopným očarovat a okouzlit. Jsem stvořena pro své vlastní potěšení. JSEM OPICE.

Lidé narození v roce opice jsou chytří, rychlí, neklidní, zábavní, agresivní a smyslní. Mají divoký, rtuťovitý temperament a sklon přeskakovat schody i úkoly, protože vždy dovedou najít jednodušší způsob, jak svou práci udělat. Jsou škodolibí, kují dokonalé pikle a berou na sebe obrovská rizik, aby přelstili své nepřátele. Mohou být neuvěřitelně nepořádní a neukáznění a jejich okolí po nich musí velmi často uklízet. Opice jsou však nesmírně přesvědčiví řečníci a všechno jim většinou projde. Mívají pěkně stavěnou postavu průměrné či nadprůměrné velikosti a obvykle se těší dobrému zdraví. Roztěkaná a nervózní povaha spolu s nevyčerpatelnou energií vodí tyto osoby po jiných životních stezkách než ostatní a dává jim i jiný vzhled. Je to velice konstruktivní síla, musí být však pochopena okolím a v takovém případě se z opice stává opravdový vůdce společnosti.

Vnější neklid a odvaha lidí ve znamení opice je doprovázena vnitřním strachem, a to jak opodstatněným tak neopodstatněným, který většinou pečlivě skrývají a těžce snášejí. Boj horka a chladu, vody a ohně jim přináší nejistotu a bolest bez ohledu na úspěchy, kterých dosahují. Opice je sice marnivá a nezbedná, má však dobré srdce, a pokud někoho nechtěně zraní nebo uvede své přátele do trapných situací, je jí to skutečně líto. V takových chvílích je zcela upřímná a všichni jí odpustí v naději, že se nakonec přece jen polepší. Opice odpouští stejně snadno, jako očekává odpuštění od druhých, nikdy se nezlobí dlouho a ze zraněných citů se snadno a rychle léčí.

Nervozita, nadměrná aktivita a nedostatek trpělivosti jsou důvodem, proč se opice nedrží pravidla dvakrát měř, jednou řež. Vystavuje se nejrůznějším nebezpečím a ohrožuje své šance na postup a úspěch. Je však dostatečně energická a duševně i fyzicky silná, takže se bez zbytečného váhání chytá možnosti situaci zvrátit ve svůj prospěch.

Lidé narození v roce opice jsou nesmírně aktivní a energičtí. Největší radost jim působí dlouhé rozhovory a chutné pamlsky. I přes svou vrozenou netrpělivost si dělají velké plány, organizují nejrůznější události a ovládnou každý večírek. Obvykle příliš neutrácejí, ale vzhledem k četným koníčkům a zájmům ani mnoho neušetří.

Tito lidé se většinou těší dobrému zdraví a chuti do života. Největším nebezpečím je pro ně nedbalost a lehkomyslnost - věří, že mohou bez ustání skákat ze stromu na strom a nikdy se jim nic nestane. Nedovedou odolat pokušení a musí si dávat pozor, co jedí, pijí, čichají a vdechují. Jsou jako děti a strkají do pusy všechno, co se jim dostane pod ruku. Občas jednají bezhlavě a snadno se dostanou na špatnou cestu. Naštěstí jsou dostatečně inteligentní, znají své problémy a omezení a obvykle se naučí ovládat dříve, než je příliš pozdě.

Lidé narození v roce opice jsou ve finančních otázkách velmi schopní a odvážní. U záležitostí vyžadujících dlouhodobé plánování však musejí překonat svou netrpělivost a neopatrnost. Podaří-li se jim to, pravděpodobně se stanou špičkami ve svém oboru, protože jsou skutečně velmi nadaní a přizpůsobiví. Energie jim nechybí, takže stačí, když budou rozvíjet trpělivost a vytrvalost, aby vydrželi až do konce. Nejsou velcí šetřílkové a stojí je mnoho úsilí, mají-li myslet na zadní kolečka. Milují přírodu, a proto by měli investovat do přírodních zdrojů.

Lidé narození v roce opice bývají citliví, smyslní a náruživí milenci. Jejich vztahy provází vášeň i humor, smích i slzy, radost i hádky. Při společenských událostech, kde nikdy nechybí, mají spoustu příležitostí najít si partnera. Jsou od přírody neklidní, nedají se snadno zkrotit a mívají sklony k promiskuitě. Moudrý partner jim poskytne dostatek prostoru a času, aby pochopili smysl milostných her. Pokud se jim podaří vyrovnat svou náruživost trpělivostí, přestanou střídat partnery a se svým milovaným pak žijí šťastně až do smrti.

Sama se vyhlašuji za nabyvatele a majetníka. Jsem spojující článek, nicméně pracuji jako celistvá jednotka. Snažím se dosahovat výšin a zasahuji svůj cíl, bezpečně a vždy. Život je pro mne radostná cesta. Každé hledání musí končit novým výbojem. Jsem pokrok, zkoumání a pohled do nitra. Jsem lůno neustálé činnosti. JÁ JSEM MYŠ.

Lidé narození v roce myši jsou zvídaví, duchaplní, tvořiví a hovorní. Milují život a zaujímají k němu spíše intelektuální postoj. To jim však nebrání, aby hojně užívali materiálních rozkoší, které život skýtá. Riskují, ale do ničeho se nevrhají bezhlavě, všechno si předem pečlivě spočítají. Jsou ohleduplní, často tajnůstkářští a své myšlenky skrývají. Nesmírně si váží přátelství a svým přátelům a partnerům vždy velkoryse nabídnou pomocnou ruku.

Myš je nejživější po západu slunce, kdy se rozhořívají večerní svíce. V tuto chvíli by se neměla skrývat ve svém příbytku, chroupat sušenky a popíjet o samotě rýžové víno. Zato v noci by si měla najít čas sama pro sebe. Lidé narození v roce myši jsou díky svému vtipu, tvořivosti a zvědavosti výbornými kritiky s dobrotivým a hlubokým pohledem na věc a jejich rad a názorů si cení jak přátelé tak nepřátelé.

Lidé narození v roce myši působí navenek vyrovnaně, klidně a svou zralostí okouzlující okolí. Je to dáno částečně jejich přirozenou uvážlivostí. Pod touto maskou, ve svém nitru, však podléhají emocím a stresům a ovládá je pocit skryté nespokojenosti. Jsou-li o samotě, prožívají nekonečné návaly úzkosti, nepokoje, nervozity a špatné nálady. I ve společnosti se občas stáhnou do kouta, aby je nikdo nerušil v jejich úvahách. Jsou romantičtí a velmi společenští. Potřebují kolem sebe neustále cit, přátelství a lásku, a právě díky tomu bývají sentimentální a zranitelní. Na druhé straně však tyto vlastnosti otevírají myši tajemství hlubších emocionálních dimenzí.

Myš bývá někdy prospěchářská, přehnaně agresivní a tiše manipulativní. Miluje hazard, ale jelikož pečlivě zvažuje všechna rizika, často propadá neodbytnému strachu z neúspěchu a prožívá bezesné noci. Stejné vlastnosti jí však přinášejí i úspěch, protože si svými lichotkami a tvořivým plánováním vždy najde schůdnou cestičku.

Tito lidé milují život, společnost, zábavu a legraci. Rádi nakupují a zbožňují dobré jídlo a pití. Libují si v náznacích luxusu a pohodlí.

Nadání a inteligence lidí narozených v roce myši se hodí pro libovolné povolání.

Sex je pro myš posedlostí a má k němu velké nadání. S věrností však mívají tito lidé obvykle problémy, jelikož jsou vstřícní, okouzlující a žádoucí a mají bezpočet příležitostí se seznamovat se na večírcích a společenských událostech, které tak rádi pořádají. Tanec a hudba v nich po setmění vzbuzují touhu svádět a plameny lásky pak hoří až do rozbřesku. Když se opravdu zamilují, jsou to vášniví a citliví milenci a láska jim pomáhá překonat vrozenou emocionální uzavřenost. Jakmile se otevřou, jsou velice zranitelní, a jsou-li odmítnuti, velmi trpí. V milostném vztahu se hádají a zase smiřují, rozcházejí a znovu vracejí.

Já jsem Kaleidoskop přání. Já dodávám všemu světlo, barvu a ustavičný pohyb. Já myslím, vidím a překypuji energií, neměnný jen ve své ustavičné proměnlivosti, stálý jen ve své nestálosti. Jsem nevázaný a nezatížený světskými starostmi, nespoutaný pevnými závaznými cíli. Pádím bez překážek neprobádanými cestami s nepokořeným duchem - a duší vždy svobodnou. JSEM KŮŇ.

Lidé ve znamení koně jsou agresivní, cílevědomí a pro dosažení svého cíle užívají všech dostupných prostředků. Občas se jeví jako sobci, jindy jsou velkorysí a ochotně se zapojí do práce i přípravy večírku. Mají šikovné ruce a chytré hlavy a není divu, že mají stále co dělat. Libují si v ručních pracích a přípravě exotických jídel. Potřebují hodně něžné a láskyplné péče a klidné, stabilní prostředí, v němž se mohou svobodně pohybovat.

Těmto lidem nic nebrání, aby vydělávali spoustu peněz a zastávali vysoké funkce, oni si však nade vše cení své svobody. Nejsou dvakrát trpěliví, únava je rozčiluje a vtipy, které překračují jisté meze, je přivádějí k zuřivosti. V takových chvílích se projevuje jejich temperament a bezprostřední reakce připomínající žhavé polední slunce. Jindy se naopak rozhodnou, že se nebudou přít - jsou příliš hrdí, než aby se nechali vláčet bahnem - a jednoduše odejdou, aniž by cokoli vysvětlovali nebo oznámili. Chtějí všechno nebo nic.

Lidé narození v tomto roce nevěnují pozornost neupřímné chvále, nereálným nabídkám, nemožným partnerům a mocným silám, které by je pozřely zaživa. Nebezpečím je pro ně jejich vlastní povaha: potenciální nevyhraněnost, nesoustředěnost a neochota usilovat o cíle, jejichž dosažení vyžaduje notnou dávku trpělivosti. Občas se něčeho překotně zříkají a zapomínají, že to vede k osamělosti, která může strávit většinu jejich vitality a energie.

Lidé ve znamení koně jsou obdařeni silnou intuicí, jsou vnímaví, pozorní a citliví k novým vývojovým trendům. Chodí rádi do divadla a na koncerty, do galerií a muzeí, avšak před obdivováním cizího peří dávají přednost vlastní tvorbě. Mnohem lépe jim svědčí role řečníka než posluchače. Nejšťastnější jsou při jakémkoli intelektuálním nebo fyzickém klání - jsou velkorysými vítězi a umějí prohrávat.

Tito lidé bývají většinou aktivní a společenští. Milují přírodu a čerstvý vzduch, těší se dobrému zdraví a k životu přistupují s optimismem. Sebevětší rychlost jim nenažene strach, což ovšem neznamená, že by byli zcela mimo nebezpečí. Příčinou jejich vážnějších zdravotních problémů bývá nejčastěji stres a vnitřní konflikt. Jinak je postihují jen běžné, lehké nemoci, jimž se dá snadno předcházet. Obecně jsou to lidé vysoce odolní.

Lidé ve znamení koně rádi riskují, a pokud si trpělivě a svědomitě nevypracují dlouhodobou strategii, mohou se dostat do finančních problémů. Lépe se jim daří ve vedoucích funkcích podniků než jako samostatným investorům. Díky své průbojnosti, energii a pracovitosti dovedou vydělat hodně peněz, ale také je umí velmi rychle utratit. Bývají z nich dobří vojáci s vynikající intuicí, kteří se vždy dovedou rozhodnout a zvolit tu pravou chvíli k útoku i ústupu.

Láska nebývá v životě těchto lidí nejvyšší prioritou. Mnohem více je zajímá vznešené dobývání a velkolepé slavnosti. Jsou přitažliví a silní a mají pověst náruživých milenců, s nimiž se sice cítíme báječně, ale většinou je nedovedeme zkrotit. S oblibou se zaplétají do milostných trojúhelníků a jiných komplikovaných vztahů a za většinu nesnází si mohou sami. Jste-li zamilovaní do člověka ve znamení koně, měli byste milovat dobrodružství a záhady a pamatovat, že za všechno se nakonec platí.

Jsem v souladu s pulsem Vesmíru ve svém klidu a osamění. Slyším melodie duše. Vznáším se nad všedností, věčnými námitkami a úpadkem. Já vítězím svou schopností se přizpůsobit. Svůj svět si barvím jemnými pastelovými barvami. Ztělesňuji harmonii a vnitřní klid a mír. JÁ JSEM KRÁLÍK

Pro svou vřelost, přátelskost, inteligenci a sebejistotu jsou lidé ve znamení králíka obdivováni a vítáni všude, kde se objeví. Mají obdivuhodné nadání pro tvořivou práci a smysl pro detail, v jednání s lidmi bývají diplomatičtí. Jelikož musí být neustále ve střehu, jsou velmi citliví, dovedou tiše a šikovně využít situace k vlastními prospěchu, ale většinou jsou důvěryhodní, přátelští, dobrosrdeční a pozorní a skutečně je zajímá, co ostatní potřebují.

Jsou to od přírody komedianti s pozitivní energií, bývají rozpustilými vypravěči a báječnými společníky. Oslňují na večírcích a společenských událostech a jsou vynikajícími partnery pro cestování. Tvrdě pracují a jsou manuálně zruční. Mívají tvořivé koníčky a většinou to bývají prvotřídní kuchaři.

Králík je od přírody vyrovnaný, klidný a citově rezervovaný. Má obdivuhodnou schopnost vyléčit se ze všech psychických i fyzických bolestí. Lidé ve znamení králíka budí často dojem odtažitých pozorovatelů a této schopnosti využívají pro svou práci básníků a spisovatelů, zabývajících se lidskými osudy. Samotu ovšem nenávidí a nejlépe se cítí ve společnosti svého partnera či přátel.

Většina lidí narozených v roce králíka nesnáší zbytečné vyrušování a komplikované detaily. V práci i životě dávají přednost rovným a hladkým cestičkám. Tyto schůdné stezky jsou však plné pastí, konfliktů, nerozhodnosti a zmatku, iluze a zklamání. Materialismus a potřeba krásy a pohodlí jsou zdrojem mnoha pokušení, zejména začne-li si králík žít na vysoké noze, aniž by měl dlouhodobé plány, a pouští se do riskantních spekulací. V každém případě by se měl vyhýbat střetům s kovem a výživu hledat ve vodě.

Králík je marnivý a starostlivě pečuje o svůj zevnějšek, kterému přisuzuje velký význam. Nakupuje nejrůznější voňavky a kosmetické přípravky, zdobí se šperky, potrpí si na krásné šaty a luxusní doplňky. Neexistuje zboží, které by nerad nakupoval, ať už je to oblečení, kosmetika, sportovní nářadí, kuchyňské potřeby, auta, exotické rostliny, magnetofony, televizory či počítače.

Lidé narození v roce králíka jsou citliví a ohleduplní k životnímu prostředí, milují turistiku a kempování. Rádi cestují i do zahraničí, pídí se po zábavných historkách o místních zvycích a památkách a na večírcích jimi pak oslňují své hosty. S oblibou navštěvují muzea, galerie i koncerty a doplňují si umělecké a kulturní vzdělání.

Jsou to inteligentní a schopní lidé s dostatečnou dávkou trpělivosti (energie jin) a pozitivním přístupem.

V tradičním čínském folklóru je králík symbolem plodnosti. To je však jen jedna strana mince. Krásný a okouzlující králík se širokým úsměvem, který mu otevírá nejedny dveře, totiž zřídkakdy bývá oddaným milencem. Nejraději jen flirtuje. Je přitažlivý, avšak mírný až pasivní, emocionální, nikoli však vášnivý, romantický, a zároveň střízlivý. Pro muže i ženy narozené v roce králíka je charakteristické, že si hledají starší obdivovatele a nápadníky. Touží, aby je někdo miloval, chránil a choval jako v bavlnce. A jelikož jejich kouzlu a vtipu málokdo odolá, milostné vztahy vstupují do jejich života velice záhy.

Jsem zde, připraven slavnostně uvádět den a oznamovat jeho odchod. Prosperuji a mám úspěch díky své strojové přesnosti. Ve svém nikdy nekončícím hledání dokonalosti dohlížím, aby věci zůstávaly na svém místě. Jsem přesný v plnění úkolů, vždy bdělý a pozorný správce. Vyhledávám pořádek a řád. Představuji absolutní věrnost, spolehlivost a oddanost. JÁ JSEM KOHOUT.

Lidé narození v roce kohouta jsou obezřetní, střízliví, konzervativní, silní, rozhodní a inteligentní. Jsou stateční a pečliví v práci i v životě a s odhodláním se vydávají za novými obzory. Chybí jim sice jistá uvolněnost, jsou však pracovití, opatrní a kritičtí a znají svou cenu. Jsou trochu pyšní, sami se sebou vždy spokojeni, ale ne vždy vycházejí dobře s okolím. Sebedůvěra u nich občas přerůstá v domýšlivost, a i když dovedou cítit s druhými, nejsou sentimentální a jen zřídka nabízejí nezištnou pomoc.

Bývají to nadaní řečníci a diskutéři. Usilovně studují, zejména vysoce specializované předměty, protože nesnesou, aby je někdo považoval za nevzdělance. Dovedou rychle sbírat a využívat informace a téměř přes noc se vypracovat na odborníky v daném oboru. Právě tato schopnost je hlavním zdrojem jejich úspěchů. Tváří v tvář nebezpečí nebo riziku bývají lstiví.

Lidé ve znamení kohouta se snaží své emoce držet pod kontrolou, pěstují si pověst klidného až samolibého člověka, odpovídající představě, kterou sami o sobě mají. Ve chvíli zklamání a bolesti mohou vybuchnout a bývají občas pokládáni za přehnaně kritické a popudlivé osobnosti. Uvažují rychle, někdy mluví bez ohledu na možné důsledky, vytvářejí si tak nové nepřátele a vystavují se nebezpečí zranění citů. Ve svém nitru jsou citově založení, touží po lásce a přátelství, ale ne vždy se jim je podaří získat.

Jelikož úspěch do velké míry chápou jako stav, kdy mají vše, po čem touží a co si podle vlastního přesvědčení zaslouží, chovají se často sobecky a u ostatních tím vzbuzují značnou nelibost. K osobám, kterým důvěřují, jsou však navýsost loajální a vřelí. Vždy by měli dostat šanci.

Temnou stránkou charakteru lidí zrozených ve znamení kohouta je pocit, že mají nárok na nejvyšší odměnu. Vzpomeňme na kohouta z evropských pohádek, který byl přesvědčen, že mu musí všichni blahopřát, protože kvůli němu vychází slunce. Pokud se kohout nezbaví tohoto pocitu nadřazenosti, sobectví ho zcela ovládne. Méně šťastní kohouti, kteří nemají to, po čem touží, se mohou snížit k žárlivosti a závisti. Ztráta sebeovládání, vyvolaná těmito emocemi, může vést k lakotě, neslušnému chování a nečestnosti, která je úspěšnému kohoutovi zcela cizí. Těmto sklonům je třeba se bránit.

Lidé ve znamení kohouta s oblibou pořádají večírky a velmi rádi na ně chodí. Líbí se jim jen tak postávat, ochutnávat nejrůznější pochoutky a obdivujícímu davu vyprávět anekdoty a veselé historky. Průměrná kultura jim nic neříká a s oblibou obhajují klasické umění nebo avantgardu, někdy obojí.

Kohouti jsou obvykle aktivní a zdraví, ale trpí vnitřním nepokojem a úzkostí, které způsobuje jejich neustálý emocionální boj o duševní rovnováhu. Rádi chodí do společnosti a musí odolávat pokušení závislosti na jídle, cigaretách, alkoholu, sexu a emocích. Nezdravý životní styl je příčinou jejich střevních a respiračních problémů. Navíc jsou citliví na extrémně horké a chladné podnebí, nejlépe se jim daří v subtropickém a mírném pásmu.

Lidé narození v roce kohouta jsou ostražití a bedlivě hledají výnosné obchody, vztahující se jednak k novým trendům a poslední módě a jednak k elementu tohoto roku - kovu. Dovedou vypracovat tu nejlepší strategii a dosahovat maximálního zisku. Mnozí kohouti se stávají vůdčími osobnostmi finančního světa, kde se jim díky velkým schopnostem a tvořivosti daří nacházet a prozkoumávat nejrůznější cesty, které je dovedou k vítězství.

Má je moudrost věků. Já držím klíč k tajemství života. Rozsévám své sémě na úrodnou půdu a pečuji o ně s věrností a vůlí. Můj pohled je pevný, můj upřený zrak neměnný. Odhodlaný, neústupný, tajemný a nevyzpytatelný kráčím vpřed svým stálým nezadržitelným tempem. Pode mnou je pevná země. JSEM HAD.

Lidé narození v roce hada působí tichým, pomalým, až pasivním dojmem. Uvnitř v nich však hoří plamen činorodosti, tvořivosti, lásky a zájmu o odhalování nových příležitostí v obchodě a financích. Nepokoušejte se je využívat, přišlo by vás to draho. Jsou to nesmírně vytrvalí a pracovití lidé, trpělivě, krok po kroku postupují ke svému cíli a dokáží své okolí šikovně zmanipulovat ve svůj prospěch. Dovedou se velice dobře ovládat a často se z nich stávají zvídaví a skeptičtí myslitelé a intelektuálové, jejíchž instinktivní a břitký úsudek má neuvěřitelnou moc.

Tito lidé pečlivě skrývají své emoce a ambice, střeží si své soukromí, jelikož jim nezáleží na tom, zda přitahují pozornost, okolí je mylně považuje za chladné a odtažité bytosti. Ve skutečnosti bývají vřelí, přátelští a soucitní. Dlouhé cesty a časté stěhování je rozčiluje. Dávají přednost domovu, k němuž jsou hluboce připoutáni stejně jako k dětem a rodině.

Lidé zrození v tomto roce přistupují k životu spíše intelektuálně, jsou velice sentimentální a mívají chatrné duševní zdraví. Sebemenší změna nálady dokáže narušit jejich soustředění a celkovou rovnováhu v životě. Přátelství, morální podpora a láska je pro ně nepostradatelným zdrojem energie a síly, díky níž tyto potíže překonají.

Jsou to umělecky založení a tvořiví lidé, milující zábavu a kulturu, zejména hudbu a tanec. Rádi chodí do společnosti, potkáme je na večírku, v kině, v divadle, na koncertě, v galerii i muzeu. Pokud jde o jejich vkus, jsou konzervativní a spíše vyčkávají. Nepotrpí si na okázalost, která by jim získala prestiž, a příliš neutrácejí. Jsou velmi citliví na počasí, a životní prostředí, a ačkoli milují přírodu, obvykle dávají přednost pohodlí domova, kde vždycky najdou něco sladkého na zub.

Lidé narození v roce hada jsou citlivější na změny počasí a prostředí než ostatní a bývají náchylní k chorobám, vznikajícím z extrémního horka či chladu. Rádi a dlouho spí, a je pro ně tudíž důležité, aby měli k dispozici příjemné místo pro relaxaci. Škodí jim přemíra jídla, alkoholu a drog stejně jako velký stres. Naštěstí jsou to lidé moudří a dobře znají své možnosti. Žijí zdravě a pečují o své zdraví, a pokud se dovedou ovládat, větší zdravotní problémy se jim vyhýbají.

Stejně jako v jiných oblastech jsou tito lidé opatrní a trpěliví i ve finančních otázkách. Čekají opodál na tu nejpříhodnější chvíli. Ve hře o peníze to bývají spíše konzervativní obránci, jsou pyšní na svůj majetek a velmi neradi utrácejí. Jsou moudří a většinou se vyhýbají lákavým příležitostem, které s sebou nesou vážná rizika. Vzhledem k tomu, že je jim vlastní element ohně, velký zisk jim mohou přinést projekty spojené s půdou a rostlinami a dobýváním kovů.

Had je v čínské mytologii symbolem plodnosti a lidé narození v jeho znamení bývají smyslní, vášniví, vřelí, okouzlující, i když poněkud pasivnější a škodolibí milenci. Jakmile se zamilují, což se jim děje takřka neustále, mívají sklon k panovačnosti a vtíravosti. Rozzlobit hada se většinou nevyplácí, je to totiž vychytralý intrikář a jeho uštknutí bývá velmi bolestivým překvapením. Na druhé straně mu obvykle nestačí jediný partner a mívá sklony k nevěře. Právě to, co romantický had chce a potřebuje, si dovede jen stěží udržet a ve chvíli, kdy mu objekt jeho touhy připadá nejbližší, je mu ve skutečnosti na hony vzdálený. Jedině energie a trpělivost mu může pomoci dosáhnout kýženého cíle.

Jsem neuhasitelný oheň, střed veškeré energie. Udatné, statečné, hrdinské srdce. Jsem pravda a světlo, panuji nad mocí a slávou. Má přítomnost rozptyluje tmavá mračna. Jsem povolán k tomu, abych podroboval osudy. JSEM DRAK.

Lidé narození v roce draka jsou mladiství, optimističtí a cílevědomí, odvážní a agresivní. Překypují energií jang, která je žene neustále kupředu. Přestože působí dojmem rozmarných lidí, bývají praktičtí. S velkým potěšením se pouštějí do všeho nového a nad svým okolím si udržují moc a kontrolu jako císař při audienci u dvora. Železné drápy a špičatý ocas jsou jejich nejsilnější zbraní a po těžkých bitvách je dovedou ke konečnému vítězství.

Jsou to lidé s divokou povahou, vtipní, otevření, čestní a k přátelům velkorysí. Těší se velké úctě ostatních, jsou obdařeni nezměrnou tvůrčí silou a často i velmi přitažlivým zevnějškem. Rádi bývají středem pozornosti a jen málokdo je dokáže zkrotit. Jejich citlivost a láska k přírodě v nich vzbuzuje velký zájem o otázky životního prostředí. Považují se za "syny a dcery nebes", a proto se staví do role ochránce tohoto dědictví.

Pod velkolepým zevnějškem a energií jang se skrývá nejistota a nervozita. Nekonečný vnitřní boj strachu a úspěchu, tepla a chladu naplňuje okolí pochybnostmi a pocitem, že se stane něco neočekávaného. Po nějakém čase ale šedé mraky zmizí, hrom utichne, blesk pohasne, na obloze se rozestře duha a drak se znovu pustí do svého velkolepého tance.

Lidé ve znamení draka milují přírodu - svůj druhý domov. Nejsou to vyloženě rodinné typy, ale rodinu a domov potřebují a očekávají oddanost svých blízkých, které jsou na oplátku připraveni chránit. Tato ochrana může občas sklouznout až k panovačnosti, ale mít v těžkých dobách po boku silného draka není vůbec špatné.

To nejhorší, co se může drakovi přihodit, je uvíznout v malém zabláceném rybníce, kde nemá dostatek prostoru. Je rozčarován a trpí, touží uniknout z tohoto vězení a vzlétnout k širému nebi. Vzhledem k jeho divoké povaze by bylo moudré, aby se v nekonečném proudu životní síly pokusil najít rovnováhu a harmonii. Měl by se vyhýbat všem formám extrémismu a fanatismu, protože jinak o svou císařskou korunu snadno přijde.

Drak si zakládá na společenském postavení, rád se předvádí a miluje vše nové a módní. Lidé narození v roce draka bývají zdraví a libují si v dobrém jídle a pití. Jsou aktivní a nepokojní a jednotvárnost je nemůže uspokojit. Milují vše krásné, nebojí se přitahovat pozornost a vzbuzovat ve svém okolí protikladné pocity. Nesmírné potěšení jim působí, mohou-li utrácet a užívat rozmanité rozkoše, které život nabízí. Baví je sportovat a cestovat, mají rádi večírky, hezká auta a umění. Díky svému šarmu a moci se často dostávají do popředí společenského života.

Lidé narození v roce draka potřebují v životě hodně přátel a hodně lásky. V milostném vztahu bývají citliví a panovační, neustále pochybují a udržují si jistý odstup. Podléhají nejrůznějším vlivům a jejich vztahy bývají dramatické. Díky dostatku energie jang se jim však většinou daří proplout s lodí lásky mezi mraky, deštěm i příležitostnou bouří, které k jejich životu neodmyslitelně patří.

Má je stabilizující síla, která udržuje cyklus života. Stojím nehnutě proti všem protivenstvím a nepřízni osudu - odhodlaný a bezúhonný, chci sloužit čestnosti, nést břemena spravedlnosti, zůstávám věrný zákonům přírody. Trpělivě tlačím kolo Osudu a tak si vytvářím svůj osud. JÁ JSEM BUVOL.

Pod maskou ustálenosti, půvabu, klidu a neobratnosti se k velkému překvapení mnoha lidí skrývá velká inteligence. Lidé narození v roce buvola jsou otevření a od přírody pozitivně založení. Šíří kolem sebe vřelost a přátelství. Jsou vysoce citliví k prostředí a klimatickým změnám, milují přírodu a často stojí v popředí ekologických skupin, bojujících o záchranu životního prostředí, na němž závisí naše přežití a život budoucích generací.

Jejich tvrdohlavost - jediná stránka jejich osobnosti, kterou ostatní vnímají negativně - opravdu nahání hrůzu: jakmile se pro něco rozhodnou, neexistuje takřka nic, co by je odradilo.

Jsou přátelští, mírumilovní a dobře se s nimi pracuje. I přes svou tichou povahu milují večírky a společenské události. Za svou tvrdou práci si zaslouží oddech a zábavu, která by ale neměla narušit jejich soukromí a vnitřní klid. Bývají to lidé konzervativní a opatrní. Nenávidí stěhování a nejraději žijí na jednom místě. S velkou chutí zkrášlují svůj domov a hledí přitom stejně na pohodlí i okázalost.

Někdy nepodceňujte sílu vzteklého buvola a tvrdost úderu jeho rohů. Lidé narození v tomto znamení mají někdy snahu ostatními manipulovat, ale skutečné nebezpečí vzniká, teprve když se jejich silné citové pouto k domovu změní na posedlou panovačnost a autoritativnost. Tehdy je třeba si dávat velký pozor. V nejhorším případě, který se objevuje naštěstí velice zřídka, mají lidé narození v roce buvola sklony k extrémnímu fanatismu, slepému hněvu a touze po moci v té nejhorší podobě.

Jen zřídka potkáte člověka narozeného v tomto znamení, který by jako první toužil vyzkoušet novou módu. Vždyť to staré ještě slouží, tak proč by to měl vyhazovat? Buvol miluje sladkosti a měl by se vyvarovat přejídání. Nejšťastnější je v přírodě, kde se může procházet, lézt po horách, kempovat a pozorovat krajinu.

Lidé ve znamení buvola jsou inteligentní, trpěliví a pečliví a vynikají téměř v každém povolání, které si vyberou.

Buvol je velice náruživý a panovačný. Jeho pomalejší, trpělivá a zásadová povaha přitahuje osoby s vlastnostmi právě opačnými - lidi nestálé a méně sebejisté. Budou-li se oba partneři řídit intuicí, naučí se pěstovat stromy lásky, které se rozrostou v krásnou a plodnou zahradu.

V milostných hrátkách a potyčkách je buvol neústupný a své teritorium hájí s ohromnou silou a inteligencí. Jeho sklon k panovačnosti občas nezná mezí a může okolí docela zahubit.

Já jsem zvláštní dítě přírody, věřím a jsem odměňován důvěrou. Štěstěna mi hledí do tváře. Vše rozkvétá pod jemností a něhou mé lásky. Snažím se nalézat krásu ve všem, co znám. Mám jemnou tvář a překypuji laskavostí a milosrdenstvím. JSEM BERAN

Lidé narození v roce berana jsou jemní, trpěliví, optimističtí, inteligentní, aktivní, opatrní a plodní. Jsou známi svou moudrostí, s níž se drží zlaté střední cesty. Vždy se chovají spořádaně a klidně. Jsou přátelští, ale pamatují si, co jim kdo dluží, a neváhají dát své potřeby najevo. Nebývají zvědaví, ale mají-li dobrý dùvod, dovedou s obdivuhodnou silou a trpělivostí hledat fakta a analyzovat detaily v záležitostech, k nimž jsou přizváni. Své znalosti nezneužívají k tomu, aby druhým ubližovali, a to ani svým nepřátelům, chťějí pouze pomáhat.

Jsou tvořiví, mají fantazii, a než se do něčeho dají, měli by mít možnost vše si dobře promyslet a vyslechnout všechna stanoviska. Díky tomu vyřeší novým způsobem mnoho starých problémù, protože bez ohledu na vnější dojem jsou to lidé vysoce přizpůsobiví a v obtížných situacích výborně přežívají.

Berani sice vypadají jako fádní a kritičtí, ale ve skutečnosti jsou velice citliví ke svému okolí a vždy ochotně naslouchají stížnostem a smutkům svých přátel. Utrpení druhých berou vážně a posilují tak svou morální poctivost. Někdy bývají přecitlivělí a trochu zaražení, sebemenší nedorozumění v nich vyvolá smutek a jejich životy mají vesměs hoøkosladkou chuť.

Zdánlivě zbytečné průtahy jsou ve skutečnosti pouhým čekáním na tu pravou chvíli a snaha dělat všechno pořádně působí dojmem přehnané kritičnosti a perfekcionismu. Lidé ve znamení Berana mají pro ostatní dostatek chápavého soucitu, což z nich však činí osoby zranitelné. Jsou přesvědčeni o vlastním omylu a trpí stresem a vnitřními obavami. Štěstí si je najde, jakmile prohlédnou ironii a rozpory všedního života a začnou více důvěřovat správnosti své střední cesty.

Lidé ve znamení Berana mají rádi společnost a každý večírek naplánují do nejmenších podrobností. Celkovì jsou založeni spíše intelektuálnì než fyzicky a dávají přednost tradici před módou, zejména pokud jde o jejich oblíbené činnosti, kulturu a vaření. Bývají to vynikající kuchaři s podrobnými znalostmi o jídle a víně. Jsou pyšní na své domovy a kuchyni a nejlépe se cítí v restauracích a na trhu - měli by se však krotit, protože mívají citlivý žaludek.

Tito lidé bývají aktivní a citliví a k životu většinou přistupují zdravě a pozitivně. Mívají však chatrnější zdraví a snadno onemocní. Jsou náchylní zejména k chorobám žaludku a střev, dále onemocnění očí, uší, nosu a hrdla. Potřebují hodnì spánku a měli by se vyhýbat dlouhému pobytu na slunci, protože mají citlivou pleť. Rovněž by měli omezit spotřebu alkoholu a dalších návykových látek. Jsou spíše intelektuálně založení, a proto by se měli věnovat méně náročným sportům: každodenní procházky, zahradničení, tanec, plavání.

Lidé ve znamení Berana jsou šikovní, ale konzervativní a v investicích příliš neriskují. Předem si všechno dobře prostudují a vždy jako první vìdí, kdy je kurs dobrý a pevný. Proto je okolí pokládá za osoby, které určují nejnovější trendy a směry, zejména v kultůře, i když tomu tak ve všech případech nebývá. Díky své důslednosti nemívají s penězi problémy. Hodí se pro práci v potravinářském, zábavním a módním průmyslu, prosazují se jako vydavatelé a umělci. Obecně se pro ně hodí vše, co je nějakým způsobem spojeno s papírem, kovy a minerály.

Berani jsou dobří a romantičtí milenci, i když jim chybí jistá dravost a nikdy nejednají impulzivnì. Jsou spíše opatrní a důvěrní než vášniví. Jen zřídka se zamilují na první pohled. Romantický piknik nebo večer plánují vždy do nejmenších podrobností a jejich partneři se nikdy nenudí. Jsou věrní a citliví a jejich milostné vztahy mají většinou dlouhé trvání. K Beranovi bychom se neměli chovat panovačně a agresivně, protože v takovém případì získává pocit, že se s ním zachází hrubě a neuctivě. Potřebuje mít jasně vymezené území a nenávidí extrémy.

 
Ozvat se muzete na Sabousek.p@seznam.cz Diky, jste zlaticka Topfun